Bài tập làm tăng kích cỡ dương vật số 3 – Kegel

Bài tập cuối cùng này sẽ kết thúc các bài tập cần thiết dành cho bạn. Điều bạn cần phải làm là luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ, đúng cách để các kỹ thuật phát huy tác dụng cho dương vật của bạn. Phía dưới video số 3 này có tài liệu về cách luyện tập mẫu mà bạn có thể tham khảo.